CloudCALL – Tổng đài doanh nghiệp IP PBX

CloudCALL (IP-PBX hay Call Center) – Giải pháp tổng đài thoại nội bộ cho doanh nghiệp dùng giao thức IP gọi là Tổng đài IP (Internet Protocol Private Branch eXchange).

Tổng đài nội bộ dùng riêng để thực hiện và quản lý các cuộc gọi điện thoại nội bộ, điện thoại ra bên ngoài, điện thoại nội bộ giữa các chi nhánh, phân phối luồng thoại cho Call Center thường áp dụng trong phạm vi một công ty, nhà hàng, trường học, bệnh viện, tổ chức hoặc doanh nghiệp hay kết nối đa chi nhánh.

Dữ liệu thoại được truyền bằng các gói dữ liệu qua IP hay LAN/WAN/Internet thay vì mạng điện thoại sử dụng line thoại thông thường.

Sơ đồ một hệ thống IP PBX điển hình:

Trong bất kỳ doanh nghiệp nào, khi tham gia hoạt động kinh doanh luôn luôn cần thiết một tổng đài thoại để liên lạc với khách hàng, đối tác và các khách hàng khác. Xu hướng hiện nay, sử dụng tổng đài điện thoại IP PBX trong một giải pháp/hệ thống IP Telephony, IP Centrex, để sử dụng cho tổng đài nội bộ của công ty là một giải pháp hợp lý và tiết kiệm chi phí rất nhiều.

Các loại mô hình tổng đài, Call Center có thể triển khai trong thực tế:

Có 2 loại hệ thống tổng đài như sau:

Loại 1: Tổng đài Inbound hay còn gọi là Inbound Call Center
Loại 2: Tổng đài Outbound hay còn gọi là Outbound Call Center

Các trường hợp khách hàng thực tế như sau:

  • Trường hợp 1: Khách hàng Domino’s Pizza đăng ký số hotline là 1900 6099 với 10 Agent, mục đính chính của họ là quảng cáo đầu số 1900 6099 để khách hàng có nhu cầu đặt món ăn, sẽ gọi vào 1900 6099 gặp Agent và đặt món để Domino’s Pizza giao hàng tận nơi
  • Trường hợp 2: Khách hàng Cứu hộ Sài Gòn đăng ký số hotline là 0909 123 123 với 05 Agent, mục đích nhận thông tin cứu hộ từ cuộc gọi vào của khách hàng.
  • Trường hợp 3: Khách hàng Manulife đăng ký một số sử dụng 100 Agent, sử dụng tổng đài để gọi chào bảo hiểm cho một số khách hàng tiềm năng của họ, với mục đích chính là gọi ra cho khách hàng (Telesale)

Trong các trường hợp trên:

Trường hợp 1 và 2 được gọi là hệ thống Inbound Call Center, chuyên phục vụ các khách hàng gọi vào, với mục đích nhận đơn hàng, hoặc xử lý các khiếu nại (hay còn gọi là Contact Center)

Trường hợp 3: được gọi là hệ thống Outbound Call Center, chuyên phục vụ việc gọi ra tư vấn dịch vụ, chào hàng đối với những khách hàng tiềm năng.

Tuy vậy, trong tất cả các trường hợp, chức năng của hệ thống vẫn cho phép Agent, nhận cuộc gọi vô, thực hiện cuộc gọi ra, chỉ khác nhau là hệ thống CRM và Call Center hỗ trợ khách hàng theo chức năng chính là loại Inbound hay Outbound. Như vậy từ sự khác nhau ở chức năng chính sẽ dẫn đến sự khác nhau ở công cụ thống kê và báo cáo mang những tính chất khác nhau.

VMarketing

Cung cấp Giải pháp & Dịch vụ cho Doanh nghiệp trên nền tảng Di động & Cloud Internet
Solutions | Services | Consulting

Điện thoại: (028) 3910 0949 - 3910 0948 - 3910 0947
Hotline: 0899 199 636
Email: [email protected] (Kinh doanh) - [email protected] (Dịch vụ khách hàng)
Website: www.vmarketing.vn - www.vivas.vn