Voice Solutions | Giải pháp tổng đài Cloud IP PBX – Nền tảng liên lạc của doanh nghiệp hiện đại

Tổng đài ảo CloudCALL sử dụng được trên các nền tảng

VMarketing

Cung cấp Giải pháp & Dịch vụ cho Doanh nghiệp trên nền tảng Di động & Cloud Internet
Solutions | Services | Consulting

Điện thoại: (028) 3910 0949 - 3910 0948 - 3910 0947
Hotline: 0899 199 636
Email: [email protected] (Kinh doanh) - [email protected] (Dịch vụ khách hàng)
Website: www.vmarketing.vn - www.vivas.vn